Antwoorden op jullie vragen (deel 2)

U bent hier

1/ Gaat de schoolbel en moet je dan ook in een rij staan? 

Als de meester uit het lokaal komt waar hij samen met de andere meester is, dan lopen de kinderen heel snel naar de klas en gaan op hun bank zitten.  Als de meester in de klas binnenkomt is het muisstil.  Dit is makkelijk omdat de kinderen geen jassen (het is er warm) dragen en ook geen schooltas meebrengen (ze hebben geen huiswerk en brengen geen eten mee). 

2/ Wat doe je als je aankomt op school? Nog voetballen? Spelletjes spelen?

De meeste kinderen staan samen in groepjes een beetje te praten of zitten gewoon ergens op de speelplaats.  Er zijn een aantal kinderen die iets meebrengen om te spelen.  Ik heb enkele dingen gezien: een elastiekje, steentjes, stokjes, een balletje.  Er was vandaag op de school één jongen en die had een autoband mee en een constructie met 3 takken die met touwen aan elkaar gebonden waren.  Daarmee liep hij heel snel rond op de speelplaats.  Heel veel jongens wilden om beurt met de band spelen. 

3/ Zit je met leerlingen van dezelfde leeftijd in 1 klas? 

De leerlingen mogen op 5 jaar, 6 jaar en 7 jaar beginnen in het eerste leerjaar.  Dit betekent dat er in het 1ste leerjaar leerlingen zitten van 5, 6 en 7.  Het kan ook zijn dat een leerling eens moet blijven zitten.  Daarom zitten er in het 4de leerjaar leerlingen van 8, 9, 10 en soms 11 jaar, maar de meest zijn 8 jaar bij het begin van het 4de leerjaar. 

4/ Hoeveel leerlingen zitten er in jouw klas?

Het aantal leerlingen in een klas kan hier erg verschillen.  Gisteren zaten er in elke klas ongeveer 30 leerlingen.  Vandaag zaten er in het eerste leerjaar 58 leerlingen en dat aantal zakte telkens tot maar 27 in het 6de leerjaar.  Er is geen leerplicht zoals bij ons en dus niet alle kinderen komen naar school.  Hoe ouder ze worden, hoe minder kinderen er naar school gaan. 

5/ Welk materiaal heb je: boeken, schriften, schrijfgerei, knutselmateriaal, CD-speler, … computers?

Alle kinderen hebben op school boeken en schriften.  Het is de overheid (het ministerie van onderwijs) die zorgt voor de boeken en die zijn in alle scholen dezelfde.  In de eerste 2 leerjaren hebben de kinderen een krijtbordje en een krijtje in hun bank.  De oudere leerjaren hebben dat niet meer.  Elke leerling heeft minstens 1 balpen en de leerlingen van het 4de hadden vandaag ook een latje en per groepje een geodriehoek en een passer.  Knutselmateriaal heb ik nog niet gezien.  CD-spelers, computers, digitale borden, … hebben ze niet omdat ze ook geen elektriciteit hebben en de scholen die wel elektriciteit hebben, gebruiken die zo weinig mogelijk, enkel voor verlichting als het te donker is.