afbeelding van Directeur Els Sys

ONZE KLEUTERSCHOOL

We zien onze kleuterschool als heel belangrijke start van de schoolloopbaan van de kinderen. We werken hiervoor vaak in de hoekjes in de klas.  De juffen en meester zorgen met een uitdagende (verrijkte) inrichting van de hoek en gerichte impulsen dat de kinderen leren omgaan met anderen in groep.  Er worden speelse materialen aangeboden, bijvoorbeeld een verjaardagstaart met 4 of 5 kaarsjes, om de kinderen wiskundig begrip bij te brengen of kralen en andere fijne materialen als voorbereiding op het eerste schrijven.  Het is altijd vanuit spel of creatieve insteek dat we proberen de ontwikkeling van een nieuwe vaardigheid of nieuwe kennis te stimuleren.  Door de hoekenwerking leren de kinderen zelfstandig werken. Daardoor kan de leerkracht ook tijd besteden aan een individueel kind of een groep kinderen die meer begeleiding nodig heeft, of net meer uitdaging moet krijgen. 

  

ONS LEESONDERWIJS

Drie jaar geleden startten we een intensievere aanpak van het lezen in het eerste en tweede leerjaar waarbij de kinderen elke dag tot 50 minuten effectief lezen tijdens de schooluren.  Hierdoor stellen we opmerkelijk betere leesresultaten vast.  Het zal u niet verbazen als we zeggen dat lezen de start is van alles.  Wie goed kan lezen, kan ook beter opdrachten van wiskunde begrijpen en de lessen wereldoriëntatie volgen.  We willen dit lezen blijvend stimuleren door aan leesmotivatie te werken en de kinderen graag te laten lezen.  Leuke boekjes die aansluiten bij de interesse van de kinderen zijn dan ook thuis zeker een aanrader.

 

ONZE RAPPORTEN

Vanaf dit schooljaar zal uw kind maar 4 in plaats van 5 rapporten hebben.  De rapportdata zijn eind oktober, eind januari, eind april en eind juni.  We kozen voor deze verandering omdat we vaststelden dat we de kinderen, bijna onbewust, te veel toetsten.  Door de tijd die vrijkomt door minder te toetsen kan er meer tijd besteed worden aan het geven van uitleg en het inoefenen.  De data zijn zo gekozen dat er telkens ongeveer 9 lesweken zijn vooraleer er een rapport meekomt naar huis.