afbeelding van Directeur Sophie

 Maandbrief

GILKO Merelbeke                                                                                                        November 2017

 

Met guur weer en een eerste sneeuwval sloot de maand november haar deuren.

De kinderen waren dol enthousiast toen de sneeuwvlokken gul uit de lucht dwarrelden. Ze wilden in de sneeuw spelen en elkaar bekogelen met sneeuwballen. Vooral op onze hoofdschool Kloosterstraat was het moeilijk om iedereen van de lagere afdeling onder het afdak te houden. Kinderen kletsnat en doorweekt laten worden om nog een hele namiddag in de klas door te brengen was echter geen optie. Daarom zoeken we nu naar alternatieven om bij hevige winterse buien ook die kinderen goed op te vangen.

Respect voor onze mensen die toezicht houden, leerkrachten maar zeer zeker onze vrijwilligers. Het is geen evidente en makkelijke taak om een grote groep kinderen tijdens de middagpauze te begeleiden. We staan er op dat de kinderen ook tegen die mensen beleefd zijn. Een belangrijke attitude die kadert in onze schoolse waarden.

Wellicht zijn de 5 waarden die we als school voorop stellen nog niet ten gronde gekend en doorleefd. We haalden dit item aan tijdens de infoavond begin dit schooljaar.

We sommen onze 5 kernwaarden nog eens op:

respect, eerlijkheid/ rechtvaardigheid, communiceren, plezier en hartelijkheid.

We willen deze waarden graag visueel maken en doen daarvoor beroep op een tekentalent onder onze kinderen: Niels Teirlinck uit het 6de leerjaar Kloosterstraat.

Deze week ontvangen we Sinterklaas en zijn zwarte pieten op onze drie vestigingsplaatsen. We hopen dat het voor de kinderen een leuk feest wordt!

En zo naderen we stilletjes aan het einde van het jaar 2017.

We maken er nog 3 leuke en leerrijke weken van.

Geniet van de gezelligheid in deze tijd van het jaar.

 

Els Sys – Sophie Lejeune

Directeur GILKO Merelbeke