afbeelding van Directeur Els Sys

GILKO Merelbeke,

waar je als ouder kan kiezen tussen:

  • kleinschaligheid of een grote school
  • graadsklassen of afzonderlijke klassen
  • Merelbeke-centrum of Lemberge

waar ons team staat voor:

  • kwaliteitsvol onderwijs, met accent op lezen(voorbereidend lezen, aanvankelijk lezen en leesbevordering)
  • leraren die met GOESTING les geven en die je kinderen in een leerrijke omgeving aanzet tot leren

waar kinderen mogen:

  • zwemmen van eind derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar
  • kiezen tussen verschillende godsdiensten en zedenleer
  • voor- en naschools opgevangen worden door opgeleide toezichters
  • sporten bij een echte gymjuf in een grote turnzaal
  • openbloeien met hun eigen talenten en mogelijkheden