afbeelding van Directeur Sophie

Omwille van de coronamaatregelen kunnen ouders niet fysiek naar een school gaan om een inschrijving te vragen. Daarom moeten de vrije inschrijvingen op een alternatieve manier verlopen.

De vrije inschrijvingsperiode voor schooljaar 2020-2021 start op vrijdag 29 mei 9u ’s ochtends. Deze werkwijze moet worden aangehouden tot 31 augustus 2020.

 

De inschrijvingsprocedure om een inschrijving te vragen voor het schooljaar 2020-2021:

 1. De ouder vraagt via mail aan de school een inschrijving: annick.van.de.wiele@merelbeke.be
 2. Op 28 mei zal op de website van meldjeaan een overzicht staan van de mailadressen van de scholen. De scholen zullen hierover ook zelf communiceren via hun eigen communicatiekanalen.
 3. Alleen vragen tot inschrijvingen via dit mailadres én die vanaf 29/05 9u ’s ochtends worden verstuurd, zijn geldig.
 4. Nadat de school de mail heeft ontvangen, krijgt de ouder een ontvangstbevestiging én het bericht of het kind
 • Een gerealiseerde inschrijving heeft
 • Op de wachtlijst staat
 • De school zal de leerlingenfiche (en de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving) bezorgen aan de ouders.
 • De ouders bezorgen de leerlingenfiche ondertekend terug. Dit kan via e-ID, de post, brievenbus van de school of in uitzonderlijke situaties fysiek op school.
 •  

  Wat moet in de mail staan met vraag tot inschrijving ?

  Via deze mail vraag ik een inschrijving voor mijn kind voor uw school voor het schooljaar 2020-2021.

  • Voornaam kind:
  • Familienaam kind:
  • Straat en huisnummer:
  • Postcode en gemeente:
  • E-mailadres ouder:
  • Telefoon/GSM ouder:
  • Voor het kleuteronderwijs: in welk jaar is het kind geboren ?:
  • Voor het lager onderwijs: naar welk leerjaar gaat het kind in het schooljaar 2020-2021 ? :
  • De ouder is akkoord met pedagogisch project en schoolreglement : ja / nee