afbeelding van Directeur Els Sys

Ik wens al onze bezoekers een gezond en sterk 2017!

Ik wens dat geen enkele leerling, leerkracht, ouder of andere betrokkene bij onze school ziek wordt of met ziekte of dood in de familie geconfronteerd wordt.

Mijn wensen zijn echter onvoldoende om dit ook effectief te kunnen waarmaken.

Daarom wens ik iedereen die wel met verdriet geconfronteerd wordt de sterkte om hiermee om te gaan. 

En mogen we als schoolgemeenschap elkaar ondersteunen om diegene die een sterke schouder of een sterk woord nodig heeft, te bieden wat net op dat moment versterkend is. 

 

Voor je agenda in 2017:

- 4 februari: meespeeldag op alle afdelingen: stuur je postadres naar els.sys@merelbeke.be voor een uitnodiging.

- 18 maart: schoolfeest Kloosterstraat

- 23 april: schoolfeest Bergwegel

- 24 juni: schoolfeest Lemberge

 

 

afbeelding van Directeur Els Sys
afbeelding van Directeur Els Sys

Heb je interesse in onze school? 

Neem contact op: els.sys@merelbeke.be

http://www.ovsg.be/docs/openbare-school.mp4

afbeelding van Directeur Els Sys

WELKOM TERUG

afbeelding van Directeur Els Sys

Een prachtig schooljaar ligt achter ons.

Nu mogen we genieten.

Vakantie hebben we verdiend, de leerlingen, leerkrachten en ouders.

Vanaf 16 augustus starten we stilletjes aan het nieuwe schooljaar op.

Eén september is de dag waar we naar uitkijken.

 

Prettige vakantie!

afbeelding van Directeur Els Sys

GILKO Merelbeke,

waar je als ouder kan kiezen tussen:

 • kleinschaligheid of een grote school
 • graadsklassen of afzonderlijke klassen
 • Merelbeke-centrum of Lemberge

waar ons team staat voor:

 • kwaliteitsvol onderwijs, met accent op lezen(voorbereidend lezen, aanvankelijk lezen en leesbevordering)
 • leraren die met GOESTING les geven en die je kinderen in een leerrijke omgeving aanzet tot leren

waar kinderen mogen:

 • zwemmen van eind derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar
 • kiezen tussen verschillende godsdiensten en zedenleer
 • voor- en naschools opgevangen worden door opgeleide toezichters
 • sporten bij een echte gymjuf in een grote turnzaal
 • openbloeien met hun eigen talenten en mogelijkheden
afbeelding van Directeur Els Sys

De vrije inschrijvingen voor schooljaar 2016-2017 starten binnenkort.  We willen hier alle informatie op een rijtje plaatsen.

 • Waar?  De inschrijvingen vinden voor ALLE afdelingen plaats in het secretariaatsgebouw van de Kloosterstraat.
 • Wanneer? De inschrijvingen starten op dinsdag 12 april om 9u.
 • Wat breng je mee?  De isi-kaart of kids-ID van uw kind.  We zullen ook informatie over de ouders en de huisarts vragen 

Belangrijk: We schrijven in in chronologische volgorde van aankomst van de ouders.  

 • Voor geïnteresseerden voor de Kloosterstraat en Lemberge zal dit vermoedelijk geen probleem opleveren omdat we voldoende plaats hebben. 
 • Voor geïnteresseerden voor de Bergwegel kan dit belangrijk zijn, slechts de eerste vijf hebben plaats in de Bergwegel.  De volgende kunnen zich op de wachtlijst plaatsen voor de Bergwegel en inschrijven in de Kloosterstraat of Lemberge

Met bijkomende vragen kan u mailen naar els.sys@merelbeke.be

afbeelding van Directeur Els Sys
 • Deze avond vragen we jullie om niet aan de schoolpoort te blijven hangen.  Op die manier willen we zo min mogelijk groepen ouders en kinderen creëren op de straat of aan de school.
 • Zoals reeds gemeld zijn de buitenschoolse activiteiten vandaag en morgen geschrapt.  Voor donderdag (o.a. zwemmen) wachten we nog op instructies van het ministerie van onderwijs.
 • De opvang is vanavond geopend tot 19u door de oudercontacten.  Voor ouders die in de file staan of moeilijk thuis raken uit Brussel kan dit ook een oplossing zijn.
 • Maak vanavond tijd om met uw kind op een rustige manier te spreken over de gebeurtenissen.  Laat vooral je eigen schrik de bovenhand niet krijgen.  Voor tips kan je terecht op de site van klasse:

https://www.klasse.be/32165/hoe-praat-je-als-ouder-met-je-kind-over-gewe...

 

Veelgestelde vragen:

1/ Gaat de sportdag van de peuters en eerste kleuters morgen door?

Ja, die gaat door vermits die op het schooldomein van de Kloosterstraat georganiseerd wordt.

2/ Gaan de oudercontacten door?

Ja, die gaan door.  Ze vinden plaats in de school en vormen geen grote groepen.

 

Met vragen kunnen ouders bij de directeur terecht. 

afbeelding van Directeur Els Sys

Op 28 januari organiseerde de ouderraad voor de eerste maal een informatieavond met als thema ‘Pesten: aanpakken en voorkomen’. Iedereen was welkom in de polyvalente zaal van GILKO Lemberge. De zaal was aardig gevuld, ook een pak leerkrachten van de drie vestigingen waren present om er naar de verschillende sprekers te luisteren. Zowel een experte in de materie als het zorgteam voor GILKO kwamen aan het woord.  De gebruikte presentaties kan u hier terugvinden. 

afbeelding van Directeur Els Sys

Op zaterdag 6 februari is er het tweejaarlijks valentijnsetentje ten voordele van de afdeling Kloosterstraat. 

Inschrijven kan nog tot vrijdag 29 januari. 

Graag volgende info doormailen naar els.sys@merelbeke.be:

 ………………………………………………………(naam rekeninghouder) zal aanwezig zijn op het
eetfestijn van GILKO Kloosterstraat.
We komen met ……………… personen en kiezen voor : shift 1 – shift 2 (aanduiden wat past)

o Steak à volonté ……… x € 17 = € ………
o Scampi’s (13 stuks) ……… x € 17 = € ………
o Kippenchipolata met appelmoes (kleuters) ……… x € 5 = € ………
o Kippenchipolata met appelmoes (lagere school) ……… x € 8 = € ………

Ik zal het bedrag van € …………… overschrijven op de rekening van het eetfestijn BE53 7370 3042
9953.

In de mededeling graag uw naam vermelden.

Pagina's