2A: maakt een maquette van de klas....

U bent hier

We keken elk door onze eigen "bril" naar de klas en maakten een maquette met kosteloos materiaal...

Nadien hielden we een tentoonstelling en wandelden we in "ons" museum en keken naar de werkjes van onze medeleerlingen.