Er is 1 overkoepelende ouderraad.

DE OVERKOEPELENDE OUDERRAAD

De overkoepelende ouderraad is het orgaan waarin:

  • overkoepelende items en thema’s meer gericht op het pedagogisch en/of beleidsmatig kader besproken worden.
  • voorzien wordt in een brug tussen ouders en directie en school
  • communicatie van de verschillende ouderwerkgroepen naar het schoolbestuur en de school doorgegeven wordt.
  • informatie van de school en het schoolbestuur doorgegeven wordt naar de ouderwerkgroepen.

Uit die ouderraad is er dan 1 lid per afdeling die ook in de schoolraad zetelt.

De leden van de ouderraad zijn:

Voor de afdeling Kloosterstraat:

Voor de afdeling Bergwegel:

Voor de afdeling Lemberge :

Ouderwerkgroepen

De ouderwerkgroepen organiseren per afdeling activiteiten voor de kinderen en de ouders.

Elke ouderwerkgroep bestaat uit 2 voorzitters, een penningmeester en een secretaris.

OUDERWERKGROEP KLOOSTERSTRAAT

Het bestuur van de ouderwerkgroep Kloosterstraat bestaat uit:

  • Rutger Breuls
  • Björn Wulgaert
  • Evelyn Debue
  • Griet Van de Walle
  • Nathalie Wulteputte

E-mail: ouderwerkgroep.kloosterstraat@gmail.com
Like ons op https://www.facebook.com/owgkloosterstraat/

OUDERWERKGROEP BERGWEGEL

Het bestuur van de ouderwerkgroep Bergwegel bestaat uit:

Meer informatie vind je op hun website: www.debergwegelduwers.be

OUDERWERKGROEP LEMBERGE

Het bestuur van de ouderwerkgroep Lemberge bestaat uit:

Download verslagen/documenten: 
BijlageGrootte
PDF-pictogram 5 december 2017120.7 KB
PDF-pictogram 29 oktober 201456 KB
PDF-pictogram 29 januari 201458.8 KB
PDF-pictogram 6 januari 201451.3 KB
PDF-pictogram 15 oktober 201322.78 KB
PDF-pictogram 4 juni 2013191.59 KB
PDF-pictogram 19 februari 2013204.5 KB
PDF-pictogram 9 oktober 201259.17 KB
PDF-pictogram 22 mei 201282.4 KB
PDF-pictogram 7 februari 201219.75 KB
PDF-pictogram 18 november 201153.52 KB
PDF-pictogram Ouderraad 2/10/2018291.81 KB
PDF-pictogram Ouderraad 4/12/2018218.74 KB