Om de verkeersveiligheid in onze schoolomgeving een handje toe te steken en uw kind een veiliger gevoel te geven in het drukke verkeer, vragen wij u vriendelijk om …

  • … enkel met de wagen naar school te komen indien anders niet mogelijk is.
  • … de lagere schoolkinderen én de kleuters tot aan het hek te begeleiden.
  • … met uw kind de veiligste route van thuis naar school en van school naar thuis te bespreken. De veiligste route is daarom niet de kortste weg!
  • … ervoor te zorgen dat de fiets van uw kind verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.
  • de verkeersregels te respecteren. Geef als ouder het goede voorbeeld en steek de rijweg over op het zebrapad.
  • … uw kinderen af te halen aan het schoolhek of op de opvangplaats.
  • de richtlijnen van onze leerkrachten die toezicht houden, nauwgelet te volgen.

Wij danken voor de goede medewerking.