Verslag dinsdag: eerste bezoek aan de scholen

U bent hier

Beste leerlingen,

Vandaag was echt een bijna onbeschrijfelijke dag, maar ik probeer het toch. 

Vanmorgen bezochten we eerst een kleuterschooltje.

Er zijn 53 kinderen ingeschreven.  Ze hebben bij onze aankomst voor ons gezongen.  De kinderen zijn allemaal 3 of 4 jaar oud.  De school beschikt over 2 klaslokalen.  In het éne lokaal zitten de oudsten en in het ander lokaal de jongsten.  Er is 1 leerkracht die ook directeur is, maar meestal wordt ze wel geholpen door een mama.  In de kleuterklas was er iets heel herkenbaar voor ons, omdat wij het ook in de klassen hebben, namelijk hoekjes om te spelen.  De hoekjes zijn van minder materiaal voorzien dan bij ons, maar de kinderen kunnen er ook leuk spelen en leren.

Daarna bezochten we een lagere school.  Het is een school die pas in 2012 werd opgericht en ze zijn toen gestart met enkel een 1ste leerjaar.  Nu zijn er 3 klassen, een 1ste, een 2de en een 3de leerjaar.  De kinderen van het derde leerjaar hebben voor ons gezongen, gedanst en sketchjes gespeeld.  Eén van de liedjes was Nederlandstalig.  Ik hou jullie nog even in spanning, maar als ik terug ben, dan kom ik het filmpje tonen.  Daarna mochten we een les meetkunde bijwonen in het 3de leerjaar.  De meester van het 3de leerjaar (die ook directeur is) was zeer enthousiast.  Hij leerde de kinderen echt alles over een piramide en de kinderen waren ook enthousiast.  Als ze een goed antwoord krijgen, geven de andere kinderen een complimentje door in de handen te klappen en ‘super’ te zeggen.  Ik toon bij mijn terugkomst hoe dat gaat.  Met de 2 juffen en de meester hebben we dan in jullie fotoboek gekeken.  Ze vonden het heel interessant en zagen ook dat er veel gelijkenissen, maar ook verschillen zijn tussen onze school en hun school.  We sloten het bezoek daar af met een groepsfoto.

In de namiddag bezochten we het college van Toucountouna, een middelbare school.  Op die school zijn er ongeveer 2000 leerlingen.  Ze krijgen er verschillende vakken van verschillende leerkrachten.  Zelf kon ik een les wiskunde en een les geschiedenis meevolgen met het 6de middelbaar.  Het was soms moeilijk om me te concentreren, want het was zeer warm in het lokaal.  De leerkrachten vertellen heel veel zelf, waardoor je heel de tijd moet luisteren.  Het was wel interessant om met enkele leerkrachten te praten.  Een van die gesprekjes ging over hoe wij en zij toetsen afnemen. 

Na schooltijd hadden we nog een vergadering met de leerkrachten van de lagere school en de middelbare school samen met een aantal ouders van de ouderwerking. 

Morgen bezoek ik een tweede lagere school en wil ik vooral kijken of de werking in de verschillende scholen erg gelijkend of erg verschillend is.  Zoals ik jullie verteld heb voor mijn vertrek, zijn er ook bij ons verschillen tussen scholen.  Zo zijn er in de Kloosterstraat in de lagere school individuele klassen en in de Bergwegel en Lemberge graadsklassen. 

In het volgende bericht zullen enkele antwoorden staan op jullie vragen.

Oplettende groeten