Peuterkijkdag op 21 januari

Welkom op onze peuterkijkdag op onze vestigingen Bergwegel, Lemberge en Kloosterstraat op zaterdag 21 januari tussen 10:00 en 12:00. De directie, juffen en meester heten u hartelijk welkom en laten u graag kennis maken met onze scholen en hun werking.

Kerstwensen door de tweede graad

https://youtu.be/tHVF5liXBtE De leerlingen van de tweede graad leerden in de lessen ICT werken met “animated drawings” en www.canva.com. Een heel mooie presentatie en een eigentijdse digitale wens. Proficiat!

Een digitale Sinterklaas

Ook Sinterklaas kent blijkbaar “Digisprong”. Hij had voor de de leerlingen van de derde graad van Gilko Bergwegel, Gilko Lemberge en Gilko Kloosterstraat koptelefoons en muizen mee voor alle laptops. Nu kan er nog aandachtiger en efficiënter gewerkt worden. Bekijk hier de foto’s.

De voorleesweek nadert

Zaterdag 19 november start de voorleesweek. Voorlezen, dat is lezen met je oren of luisteren met je oren. Het is avonturen beleven met je ogen dicht, en het is met je ogen wijd open meekijken in het boek. Het is niks van het verhaal missen, hoe groot of klein je ook bent, en hoe goed of minder goed jezelf leest. Het is één en al oor zijn.Een kwartier, elk kind, elke dag : doe je mee? De juffen en de meesters van Gilko hebben alvast veel in petto om alle kinderen te laten lezen met hun oren…. meer nieuws volgt …. www.voorleesweek.be

Flitsactie

Zoals ieder jaar doen wij als school graag mee aan de flitsactie van Octopus. Deze loopt vanafnu tot aan de krokusvakantie. Flits is de wintercampagne van het Octopusplan waarmee scholen in de donkereperiode ouders en leerlingen aanmoedigen om te voet of met de fiets naar school te gaan.Want zich actief verplaatsen is gezond, milieuvriendelijk, beter voor het klimaat, goedkoop endraagt bij tot een veilige schoolomgeving. Kinderen vinden het in de winter ook leuk om te strappen (trappen en stappen). Op die manier zitten ze fris en monter in de klas.Daarnaast gaat er ook aandacht naar zichtbaarheid zoals fietsverlichting en fluomateriaal.Flits tracht zo de verdubbeling van het autogebruik in de winter terug te dringen. Dit jaar ligt de klemtoon op solidariteit, zich samen verplaatsen. In groep met de fiets komenof te voet, … is fijn en omdat je met meer bent, ben je beter zichbaar. Vergeet dan zeker ookniet je fluohesje/fluo boekentashesje aan te doen! Op 4 onverwachte momenten (2 voor de kerstvakantie en 2 na de kerstvakantie) zal deverkeerswerkgroep ‘flitsen’ aan de schoolpoort om te tellen hoeveel kinderen te voet of metde fiets zijn en een fluohesje dragen. Per telling verdienen de kinderen een stickerdeeltje voorhun flitskaart. Zo verdienen de leerlingen vier stickerdelen. De leerlingen sparen niet individueel maar op schoolniveau. Zodra er tegen de krokusvakantie4 stickers zijn bedeeld, kunnen de leerlingen meedoen aan de Flitswedstrijd en komt er een‘flitsfeest’ op school op vrijdag 17 februari 2022 vlak voor de krokusvakantie, wanneer deactie ten einde loopt. Tot binnenkort aan de schoolpoort,de verkeerswerkgroep Wat is het Octopusplan? Lees het hier!