OUDERRAAD
Er is 1 overkoepelende ouderraad. De overkoepelende ouderraad is het orgaan waarin:
• overkoepelende items en thema’s meer gericht op het pedagogisch en/of beleidsmatig kader besproken worden.
• voorzien wordt in een brug tussen ouders en directie en school
• communicatie van de verschillende ouderwerkgroepen via de vertegenwoordigers van de schoolraad naar het schoolbestuur en de school doorgegeven wordt.
• informatie van de school en het schoolbestuur doorgegeven wordt naar de ouderwerkgroepen.

Vertegenwoordigers Kloosterstraat:

  1. Veronique Vermoesen (Voorzitter ouderraad)
  2. Erik Van Crombrugge
  3. Melissa De Grie
  4. Victor Nelen

Vertegenwoordigers Lemberge:

  1. Sylvia Van der Hauwaert
  2. Pieter Beel

Vertegenwoordigers Bergwegel:

  1. Line Vermeulen
  2. Tine Creupelandt

………….SCHOOLRAAD
In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. De bevoegdheden zijn drieledig. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie. De schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een overlegbevoegdheid. De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.

Verslagen schoolraad:

Verslag schoolraad 21 maart 2024

Verslag schoolraad 9 juni 2022

Verslag schoolraad 8 maart 2022

Verslag schoolraad GILKO 30 september 2021

Verslag schoolraad GILKO 10 juni 2021

Verslag schoolraad GILKO 01 oktober 2020

Verslag schoolraad Gilko 11 juni 2020

Verslag schoolraad Gilko 12 maart 2020

Verslag schoolraad Gilko 30 januari 2020

Verslag schoolraad Gilko 3 juni 2019

Verslag schoolraad Gilko 10 januari 2019

Verslag schoolraad Gilko 4 juni 2018

Verslag schoolraad Gilko 22 maart 2018

Verslagen ouderraad

Verslagen ouderraad

vvv

Verslag ouderraad Gilko 29 september 2022

…..