Inschrijvingen & Instapdata


De inschrijvingen voor schooljaar 2024-2025 zijn nog NIET gestart. Aanmelden kan vanaf 27 februari 2024.

Wij werken met het digitaal aanmeldingssysteem “meld je aan”. Meer info hierover kan je terugvinden op https://meldjeaanbasis.gent.be/ of via onderstaand document :

Klik hier

De verschillende data om je zoon of dochter in te schrijven voor schooljaar 2024-2025 , vindt u hieronder :

Voorrangsperiode broers en zussen / kinderen personeel geboortejaar 2022 : maandag 15 januari t.e.m. vrijdag 26 januari 2024.

Periode van aanmelden via het digitaal aanmeldsysteem : dinsdag 27 februari 2024 t.e.m. dinsdag 19 maart 2024 (12 u ‘s middags)

Resultaat van de aanmelding : dinsdag 16 april 2024

Inschrijving kinderen MET toewijzing : maandag 22 april 2024 t.e.m. maandag 13 mei 2024

Start van de vrije inschrijvingen : donderdag 23 mei 2024 vanaf 09:00

Wens je graag de school eens te verkennen? Stuur ons gerust een mailtje en we geven je graag een rondleiding en meer informatie.

U bent ook hartelijk welkom op de peuterkijkdagen op 20 januari en 9 maart 2024.


Instapdata

Kleuters van 2 en een half jaar kunnen tijdens een schooljaar op meerdere data ingeschreven worden.

Een kleuter die twee jaar en zes maanden wordt op een instapdatum, kan vanaf die dag effectief naar school gaan.

Voor kleuters ouder dan 3 jaar gelden deze instapdata niet. Zij kunnen elk moment van het schooljaar effectief instappen.


Data:

– de eerste schooldag na de zomervakantie
– de eerste schooldag na de herfstvakantie
– de eerste schooldag na de kerstvakantie
– de eerste schooldag van februari
– de eerste schooldag na de krokusvakantie
– de eerste schooldag na de paasvakantie
– de eerste schooldag na de vakantie van O.L.H. Hemelvaart

Schooltoelage

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs automatisch betaald via het Groeipakket. Je hoeft geen aanvraag te doen. Geniet dus van je vakantie, de schooltoeslag komt automatisch op je rekening als je er recht op hebt! Het Groeipakket zou u kortweg de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag kunnen noemen. Maar het is meer dan dat: het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien.

Betalingen

Op het eind van elke maand worden alle lijsten van elk verbruikt product verwerkt. U kan de maandelijkse factuur betalen op 2 manieren:

Via domiciliëring:
Dit is de gemakkelijkste en meest gekozen manier, waarbij de overschrijving automatisch gebeurt via uw bank.
De formulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat.

Via overschrijving

Opvang

Kloosterstraat

Maandag: vanaf 7u20 tot 18u
Dinsdag: vanaf 7u20 tot 18u
Woensdag: vanaf 7u20 tot 12u30 (ophaling door Vlerkopvang)
Donderdag: vanaf 7u20 tot 18u
Vrijdag: vanaf 7u20 tot 18u


Bergwegel

Maandag: vanaf 7u20 tot 18u
Dinsdag: vanaf 7u20 tot 18u
Woensdag: vanaf 7u20 tot 12u30 (ophaling door Vlerkopvang)
Donderdag: vanaf 7u20 tot 18u
Vrijdag: vanaf 7u20 tot 18u


Lemberge

Maandag: vanaf 7u35 tot 17u45
Dinsdag: vanaf 7u35 tot 17u45
Woensdag: vanaf 7u35 tot 12u30 (ophaling door Vlerkopvang)
Donderdag: vanaf 7u35 tot 17u45
Vrijdag: vanaf 7u35 tot 17u45


Middagtoezicht

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er middagtoezicht van 11.45 uur tot 13.15 uur ( voor de opgegeven kinderen).
Kinderen die´s middags naar huis gaan, worden pas vanaf 13.00 uur op school verwacht.


Woensdagmiddag:
De kinderen worden op school afgehaald door de ouders tot 12.30 uur.
Wie om 12.30 uur niet kan worden opgehaald, wordt meteen om 11.45 uur opgehaald door de bus van de Vlerkopvang die voor het middagmaal en de opvang instaat. (http://www.vlerkopvang.be).
De ouders dienen hiervoor zelf contact op te nemen met de Vlerkopvang op het nummer 09/211.02.81.


Fiscale attesten
Op het einde van het jaar zullen de fiscale attesten meegegeven worden.

Maaltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school´s middags om 11.45 uur uit.
Indien u niet in de mogelijkheid verkeert om uw kind naar huis te laten komen voor het middagmaal, kan het op school de keuze maken om te blijven eten.

– Warme maaltijd met gratis water
– Zelf lunchpakket meebrengen en op school soep drinken
– Zelf lunchpakket meebrengen met een drankje van de school
– Zelf lunchpakket meebrengen met een eigen drankje

Gelieve de boterhamdoos te voorzien van de naam van uw kind en er eventueel ook de klas op te noteren.
Boterhamdozen lijken heel sterk op elkaar en zo kan er gemakkelijk verwarring ontstaan bij de kinderen zelf.
Bij verlies kan dit dan zo snel mogelijk terugbezorgd worden.

Als school proberen wij de kinderen milieubewust op te voeden. Mogen we daarom vragen om het gebruik van aluminiumpapier te vermijden en het gebruik van drinkbekers (i.p.v. blikjes of brikjes) te stimuleren.

Ook ´Gezonde voedingsgewoontes´ staan in onze school centraal. Daarom vragen wij uw kind geen suikerhoudende dranken mee te geven naar school, maar vooral water of vruchtendrankjes te promoten.

Communicatie

Om met jullie vlot te communiceren maken we gebruik van het digitaal platform QUESTI.
Wanneer jullie zoon of dochter start bij ons op school, ontvangen jullie een activatielink in jullie mailbox. Na het activeren van de link zullen jullie alle info van de school ontvangen. We mailen jullie ook een begeleidende brief met meer info over de werking van Questi.
We geven de raad de gratis app van questi te downloaden. Op die manier blijven jullie steeds op de hoogte van het reilen en zeilen op onze school.

Afwezigheden worden ´s morgens of ´s middags telefonisch of persoonlijk gemeld aan de directie, het secretariaat of de klastitularis.
Gelieve steeds de naam, de klas en de naam van de juf of meester te vermelden.

Afwezigheden

Kleuteronderwijs:

Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen moeten niet worden gewettigd door medische attesten.
Kleuters zijn vanaf de leeftijd van 5 jaar leerplichtig. Voor hen wordt geen ongewettigde afwezigheden meer toegestaan. We vragen om bij elke afwezigheid de leerkracht op de hoogte te brengen over de reden van afwezigheid.


Lager onderwijs:
Afwezigheid wegens ziekte: Een briefje van de ouders voor een afwezigheid wegens ziekte van maximum drie opeenvolgende ziektedagen.
Deze verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.


OPGELET!
Indien tijdens het schooljaar reeds vier maal van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt, is een medisch attest verplicht.
Een briefje van de dokter is verplicht voor een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende schooldagen.


Problematische afwezigheden:
Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals hierboven beschreven, worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden.In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders.
Vanaf meer dan 10 halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB, dat kan voorzien in een begeleiding voor de betrokken leerling in samenwerking met de school.


Te laat komen:
Kinderen die te laat komen op school, worden in de aanwezigheidsregister aangeduid met een ´L´. Problematisch te laat komen zal ook begeleid worden.
In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur.


WE VRAGEN EEN TIJDIGE AANWEZIGHEID  OP SCHOOL ZODAT DE LEERLINGEN SAMEN FIJN ONTHAALD KUNNEN WORDEN EN DE KLAS EEN VLOTTE START VAN DE DAG KAN MAKEN.


In alle afdelingen is de schoolpoort open vanaf 8u05 en om 13 uur.
Kinderen die vóór deze uren aan de schoolpoort of op de speelplaats rondlopen, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de school: de school wijst iedere verantwoordelijkheid af bij een eventueel ongeval in die omstandigheden.

Kinderen die ´s middags naar huis gaan, worden pas vanaf 13 uur op school verwacht.

Uurregeling / Dagindeling

Voor de kleuterafdeling én de lagere afdeling:

Op maandag, dinsdag en donderdag:
Van 8u35 tot 11u45           Van 13u15 tot 16u

Op vrijdag:
Van 8u35 tot 11u45           Van 13u15 tot 14u55

Op woensdag (lagere school):
Van 8u35 tot 11u45

Op woensdag (kleuterschool): 
Van 8u35 tot 11u20


WE VRAGEN EEN TIJDIGE AANWEZIGHEID  OP SCHOOL ZODAT DE LEERLINGEN SAMEN FIJN ONTHAALD KUNNEN WORDEN EN DE KLAS EEN VLOTTE START VAN DE DAG KAN MAKEN.
In alle afdelingen is de schoolpoort open vanaf 8u05 en om 13 uur.
Kinderen die ´s middags naar huis gaan, worden pas vanaf 13 uur op school verwacht.

Vakanties

Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022
Wapenstilstand: vrijdag 11 december 2022
Kerstvakantie: van vrijdag 23 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Krokusvakantie: van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023
Paasvakantie: van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023

Feest arbeid: maandag 1 mei 2023
Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023
Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023
Zomervakantie: van maandag 3 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023

Facultatieve verlofdagen: maandag 26 september 2022 en vrijdag 3 februari 2023
Pedagogische studiedagen: woensdag 19 oktober 2022 en vrijdag 17 maart 2023