Vanuit de schoolslogan: ‘Leef mee, lees mee, leer mee’ tekenen we krachtige pijlers uit om kwaliteitsvol onderwijs te bieden voor ELKE leerling op maat van zijn interesses, talenten en mogelijkheden. Naast de kwaliteit van ons onderwijs focussen we ook op een doelstelling die verder gaat, zoals ‘een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontplooiing van leerlingen’ of ‘leerlingen afleveren die in staat zijn onze samenleving verder te brengen’.

Het hebben van een heldere koers is een must. Op die manier kunnen we zorgen voor een professionele schoolcultuur: dat is waar we als school voor staan en waar we naartoe op weg zijn.

Omdat een beeld vaak krachtiger is dan woorden en omdat ellenlange visieteksten toch niet beklijvend zijn, kozen we voor bovenstaande voorstelling van onze visie: We vergelijken onze school GILKO met een schip, het GILKO-schip met de drie vlaggen die staan voor de 3 entiteiten: GILKO Kloosterstraat, GILKO Bergwegel en GILKO Lemberge.

De drie dekken van ons schip staan voor de schoolslogan :

                                          ‘LEEF MEE, LEES MEE, LEER MEE’

LEEF MEE: 5 kernwaarden:

1. Respect voor elkaar en voor de wereld om ons heen.

2. Open communicatie: beleefdheid, grenzen en gevoelens aangeven.

3. Plezier en ontspanning: zorgen voor een goed welbevinden.

4. Hartelijkheid: bij ons is iedereen welkom (actief pluralisme).

5. Eerlijkheid en rechtvaardigheid: fouten maken mag.

LEES MEE: lezen is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Leesplezier staat voorop!

LEER MEE:

1. Organisatie

2. Didactiek

3. Reflectie en evaluatie

4. Stimulerend leerklimaat

5. Positief leefklimaat: SAMEN

Onze passagiers (lerenden) mogen op elk dek vertoeven en pikken overal vaardigheden mee.

De 2 reddingsboeien WELBEVINDEN en BETROKKENHEID zorgen voor de nodige veiligheid voor onze passagiers (om te groeien).

Het roer van het schip wordt bestuurd door het beleid. Samen met de bemanning en passagiers bepalen ze een koers maar uiteindelijk maakt het beleid gerichte keuzes en hakt ze knopen door.

Via de kijkbuis houdt de kapitein de koers aan: door achteruit te kijken weten we vanwaar we komen en door vooruit te kijken weten we waar we naartoe willen (toekomstbepaling).

Af en toe moeten we stilstaan en reflecteren. Dan laten we ons anker uit en ligt het schip even stil. Na reflectie én indien nodig bijsturing, gaan we opnieuw volle koers vooruit.

Op onze school is iedereen welkom!