mmm

Elk kind verdient de juiste soort ondersteuning op school, maar scholen in het gewoon onderwijs kunnen aan hun leerlingen niet altijd de zorg bieden die ze nodig hebben. Dat is waar het Stedelijk en Gemeentelijk Leersteuncentrum Pilar in bijspringt in Gent. 

mmm

  • Pilar werkt aanpassingen op maat uit, in nauwe samenwerking met het CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding) en de school.
  • Pilar schept kansen om het kind vooruit te helpen in zijn ontwikkeling.
  • Pilar versterkt leerkrachten in het omgaan met de specifieke noden van het kind.
  • Pilar zet mee in op inclusie op school.

MMM

mmm

Maak HIER kennis met de leerondersteuners van onze school.

mmm

https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/aanbod-voor-scholen/leersteuncentrum-pilar